Chuyển đến nội dung chính

PolicyCHÍNH SÁCH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ
CHÍNH SÁCH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ – ÁP DỤNG TỪ NGÀY: NOVEMBER 14, 2011

Chính Sách về Tính Riêng Tư này giải thích cách http://www.lifewellruninflorida.org/ kể cả những chi nhánh và đại lý (được tham chiếu chung là “http://www.lifewellruninflorida.org/”) xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên những website được Abbott kiểm soát liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này (được tham chiếu chung là "các website http://www.lifewellruninflorida.org/"). Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Chính Sách về Tính Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách phi trực tuyến hoặc đến những website Abbott không liên kết với Chính Sách về Tính Riêng Tư này, đến những cư dân Hoa Kỳ hoặc những website bên thứ ba mà các website Abbott có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website Abbott tùy thuộc Chính Sách về Tính Riêng Tư này và Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến.

Vui lòng đọc Chính Sách về Tính Riêng Tư này trước khi sử dụng các website Abbott hoặc đệ trình thông tin cá nhân cho chúng tôi.
"THÔNG TIN CÁ NHÂN" ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ NÀY LÀ GÌ?

"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin nhận diện bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận diện bạn và được đệ trình cho và/hoặc thu thập bởi các website Abbott. Những ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ thư tín của bạn, địa chỉ email của bạn và số điện thoại của bạn.
http://www.lifewellruninflorida.org/ THU THẬP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO?

http://www.lifewellruninflorida.org/ thu thập thông tin bằng hai cách:
Thông tin cá nhân bạn đệ trình: http://www.lifewellruninflorida.org/ thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các websites của http://www.lifewellruninflorida.org/. Chẳng hạn, bạn có thể đệ trình tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email của bạn và/hoặc các thông tin khác để nhận được thông tin về những chủ đề khác nhau, đăng ký vào các chương trình của Abbott, liên hệ dịch vụ khách hàng http://www.lifewellruninflorida.org/ hoặc trả lời các khảo sát của http://www.lifewellruninflorida.org/. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, bạn không nên cung cấp cho http://www.lifewellruninflorida.org/ bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu một cách cụ thể.
Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: Các website http://www.lifewellruninflorida.org/ có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites của http://www.lifewellruninflorida.org/ mà không có sự đệ trình thông tin tích cực của bạn. Những thông tin không nhận diện có thể được thu thập bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp http://www.lifewellruninflorida.org/ nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến các websitehttp://www.lifewellruninflorida.org/ một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn. Các công nghệ thu thập thông tin thụ động có thể làm cho việc sử dụng website http://www.lifewellruninflorida.org/ của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép http://www.lifewellruninflorida.org/ cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy biến các website http://www.lifewellruninflorida.org/ dựa trên sở thích của người tiêu dùng, biên soạn các thống kê, phân tích xu hướng cũng như quản lý và cải thiện các website http://www.lifewellruninflorida.org/. Một số tính năng của các website http://www.lifewellruninflorida.org/  có thể không hoạt động được nếu không sử dụng những công nghệ thu thập thông tin thụ động. Thông tin thu thập được bằng các công nghệ này không thể được sử dụng để nhận diện bạn nếu không có những thông tin nhận diện bổ sung và http://www.lifewellruninflorida.org/ sẽ không liên kết thông tin nhận diện bổ sung với thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng những công nghệ theo dõi này. Liên quan đến việc giới hạn hoặc tắt công nghệ theo dõi, vui lòng xem mục bên dưới "Tôi có những chọn lựa nào về cách thức Abbott thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về tôi?".
http://www.lifewellruninflorida.org/ CÓ THỂ THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO VÀ NHẰM NHỮNG MỤC ĐÍCH GÌ?

http://www.lifewellruninflorida.org/ sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp thông qua các website Abbott để trả lời những câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho bạn. Sau khi bạn đã nhập thông tin cá nhân vào một mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên một website http://www.lifewellruninflorida.org/  http://www.lifewellruninflorida.org/ có thể sử dụng một số công nghệ nhận diện để cho phép website Abbott đó "nhớ" các sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như những phần của website http://www.lifewellruninflorida.org/ đó mà bạn thường viếng thăm và nếu bạn chọn lựa, nhớ user ID của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như cung cấp cho bạn cơ hội nhận được các thông báo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ Abbott, mời bạn tham gia vào những cuộc khảo sát về sản phẩm của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về những chương trình khuyến mãi đặc biệt nếu trước đó bạn đồng ý lựa chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhằm những mục đích như vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các dòng điện thoại độc đang được yêu thích hiện nay

Điện thoại pin khủng nghe gọi cả tháng mới phải sạc pin